Novice

 

Ob dogovorjenem  času smo se zbrali pred Gasilskim domom v Stari Fožini. Bilo nas je okoli 100 članov iz različnih struktur CZ in PP Bled. Iz našega kluba smo bili prisotni.

V štabu akcije kot opazovalec vaje: S. Mohorič

Vodja skupine jamarjev: R. Anžič

Vodniki s psom: Č. Joksimovič, A. Žunič, S. More in M. Kovačič

Fotograf: B. Gartnar

 

Po uvodni predstavitvi scenarija, namena vaje in da iščemo poškodovano in nepoškodovano osebo so nas razdelili v 12 skupin. Prva skupina je bila zadolžena za iskanje na vodi, pregledati so morali del obale jezera. Druga skupina so bili jamarji, ki so pregledovali del kanjona in korita Mostnice. Preostali smo bili razdeljeni v desit skupin pešakov. V vsaki od njih je bil poleg  članov GRS in prostovolnih gasilcev tudi vodnik s psom. Naša naloga je bila pregledati levi in desni breg Mostnice v dolini Voje. Tereni za pregledovanje so bili zelo različni. Na mnogih mestih prepadni, za hojo zahtevni in zaradi zdrsa na listju in vejevju nevarni. Kanjon Mostnice je ponekod globok 20m lahko tudi več. Pobočja so strma, ponekod gosto porasla, drugod dobro pregledna. Že po probližno 30 minutah našega dela smo bili po radijskih zvezah obveščeni, da je bila najdena prvega pogrešana oseba. Našla jo je Mamba, ki je s svojim dolgotrajnim in intenzivnim nakazovanjem pokazala svojo najdbo. Drugi smo našli različne predmete: nahrbtnik, vetrovko,  jakno in še kaj drugega, ki očitno ni pripadalo naravi. Malo kasneje smo bili ponovno obveščeni, da je najden tudi drugi pogrešanec in še tretje osebe za katero nismo vedeli in so nam jo organizatorji pripravili kot presenečenje. Po slabih dveh urah smo z našim delom zaključili.

Sledila je strokovna ocena in analiza vaje. Skupine so bile za svoje vodenje, medsebojno organizi- ranost, medsebojno komunikacijo in preiskovalno delo pohvaljene. Našli smo vse tri markerje

in sedem od devetih izgubljenih-nastavljeni predmetov. Izpostavljeni pa so bili problemi  na področju komunikacij med vodstvom vaje (štabom) in vodji posameznih skupin. Zaradi velikega števila

(12  skupin) je bil pretok informacij obilen, njihova obdelava v štabu in s tem nadaljna logistika otežena, zato je na področju zvez prihajalo do nekaterih težav. Tovrstni problemi pa niso del naše stroke.

 

Vaja je bila organizacijsko in scenarijsko pripravljena na visokem nivoju. Spoznali smo, da je skupno delo z ostalimi strukturami CZ na višji ravni kot v preteklosti, kar pa ne pomeni, da ga v prihodnosti  nebi mogli še nadgraditi.

 

Šutna, 24. april 2016                                                                                                                                                                                                                          Miha Kovačič